Boşanma Büyüsü Nasıl Etki Eder

Boşanma Büyüsü Nasıl Etki Eder

Boşanma büyüsü nü günümüz de genellikle eşlerinden soğuyan ve ailelerin boşanmasını istemeyen ve ailesine karşı gelemeyen yada eşinden korkan  kişiler tercih etmektedir. Bu işlemi isteyen çoğu kişi ruhsal ve fiziksel olarak soğuyan kişiler yani iki eşin zaman la aralarındaki sevgi ve aşkı kaybederler bunların genelikle temel alt yapısında maddiyat oluşturmaktadır ve zaten hiç kimsede bir gün boşanırım diyede evlenmez. Zaten boşanmak isteyen taraf bunu uzun zamandır düşünüp ondan sonra karar verir bugün sıkıldım  Bu işlemi eşim benden soğusun ve uzaklaşıp boşansın diyede çok tercih ediliyor.
Bu büyü yapıldık tan kısa bir süre sonra karşı taraf kendiliğinden ve anlaşılamayacak şekilde soğumaya başlar “incir kabuğunu doldurmayacak
şeyleri büyütüp yani bahaneler üretip” kendi boşanmak ister. Ve bırakıp gider siz nasıl isterseniz her şeye tamam der ve gider size en ufak zorluk çıkarmayacaktır.
Yada geç miş de ve ya  günümüzde dahi zorla evlendirilen kızlarımız var onlar da yaptırabilirler bu işlem yerine göre kötü bir işlem değildir ve her iki tarafa da zararı olmaz hiçbir şekilde yan tesir yapmaz.
Tabi bunların dışında kaynanalar da istemek te dir istenmeyen gelinler için yada damat lar içinde çok isterler. Bunu öyle kişiler ister ki hala ben bile şaşırıyorum.

Boşanma büyüsünü  yapmadan önce hacet namazı kılıp istihare ye yatıp o şekil dede karar verebilirsiniz.
Ben size onuda kısaca anlatayım.

İstihare Namazı Kılınışı;

Cenabı hakkın yardım ve kerimine, seyidül ale efendimize şefaat ve inayetine rica ederek ve muradına zikir ederek rızayı bagrı için dileğini söyleyerek allah rızası için dört rekat namaz kılınır.

Birinci rekatta fatihadan sonra on kere rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyilena min emrina raşeda.
İkinci rekkatta fatihadan sonra on kere rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukteden min lisani yefka hü kavli.
Üçüncü rekkata fatihadan sonra on kere fe seteskürüne ma ekülü leküm ve üfevvidü emri ile lah innellahe besirun bil ibad.
dördüncü rekkata fatihadan sonra on kere rabbena etmim lena nurana vagfir lena ineke ala küli şeyin kadir.
Ayeti kerimesini okur ve dördüncü rekkatın ikinci secdesinde başını secdeden kaldırmadan kırk bir kere la ilehe illa ente subhaneke inni küntü mines zalimin festeceb na lehü ve ne ceyna ü minel gammi ve kezalike nüncil mü mi nin ayeti kerimesini okur ve ardından bir defa da allahümme inne zen nuni abdüke ve nebiyüke deake min batnil huti en la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mines zalimin allahümmestecib li kemestecebte yunusebni metta aleyhiselamü ve necini minel hemmi vel gam mi kema neceytehü inneke ala külli şey in kadir. Birahmetike ya erhamer rahimin der başını secdeden kaldırır, etahiyati okunduktan sonra selam verilir, kendi lısanında dılın döndüğü kadar cenabı hakka dua ve ricalarını arz eder ve bir miktar salavat okur kalkarsın.Gerek bu ve gerekse bundan sonra yazacağımız diğer münacat ve duaları üç veya yedi kere tekrar etmek daha iyidir.

Boşanma Büyüsü Yapılışı;

İlk önce yapacak kişi abdestini alıp yatak oda sına geçecek ve bir tane düz beyaz adört kağıdını alıp dört eşit parçaya böleceksiniz ve her birine ayrı ayrı her iki tarafında adı soyadı anne adı doğum tarihlerinizi yazacaksınız  alt alta ve şu dua okunacak ve üflenecek;
Allahümme bi sır rısmikel azimil a zami ve bi sırri kaf ha ya ayın sat, ha mim ayın sin kaf billahi ve bi hakkı esmaikel hüsna ve sıfatikel ul ya en teb ase (erkek ise li hamili kadın ise li hamiliti kitabi haza) ba len salihen li hitbitiha ve zevaciha inneke ala külli şey in kadir. Ve sallahü ala seydina ve nebiyina ve şefiina ve kür rati yunina muhammedin ve ala alihi ve sabihi ve selli bi rahmetike ya errahmanir rahim aksem tü aley kü ya hüdami kaf haya ayın sat ha mim ayın sin kaf illahi ve bi esmaihi ve sıfatihi en tetevekkele bir irsalih balin salihin lihit betiha ve zevaciha hamilete hazel kitabi bi hakki elif lam mim elif lam ra kaf ha ya ayın sat ha mim ayın sin kaf ta sin mim ta sin ha mim kaf nun ve bi elfi la havle vella kuvvete illa billahil aliyil azim.

Bundan sonra yirmi dokuz defa ya fettah ismi şerifini yazacaksınız o kağıda. Ve elli kere üst deki dua okunacak ondan sonra beş yüz kere de ya fettah ismi okunarak kağıt lara üflenecek  bü işlemler bittikten sonra o kağıtlardan bir tanesini siz kendiniz taş şıyacak sınız ikincisini ise yattığınız yatağın altında on dört gün boyunca saklıyacak sınız üçüncüsünü üç gün sonra aynı oda da yakıp o kişinin eşyalarını yıkayacaksınız ve dördüncüsünü ise kapının önünde yakıp bahçede evinize yakın bir ağacın dibini bir karış kazıp küllerini gömeceksiniz.

Boşanma büyü sü yapıldığını nasıl hise der siniz ?

Bu büyü yapılmış kişi nin hal ve hareketleri değişmeye başlar bir anda size artık eskisi gibi sevgim ve isteğim yok demeye artık bir şey ler hiset mi yorum demeye başladıysa  soğuduğunu söylüyorsa ve bu etkileri kısa bir süre içerisinde gördüyseniz eşiniz yada sevgilinize Boşanma Büyüsü yada Soğutma Büyüsü yapılmış tır o yüzden üzülmeyin ve hemen bir medyuma başvurun.

Bu işlemi genelde bayan lar istemek tedir çünkü erkek evli olduğunu söylemeden o bayanı kandırıp yılarca senle evlenirim deyip dost gibi yaşayan vardır ve sıkıldığı o bayandan bıktığı zaman ise ben evliyim deyip olaydan hiç bir şey olmamış gibi sıyrılmak isterler. Mağdur olan bayanda bu işleme başvurmak ta dırlar o yüzden sorununuz her ne olursa olsun mu hakkak yazın hiç bir şeyden çekinmeyin. Bilgileriniz gizli tutulmak ta ve üçüncü şahıslara bilgi verilmemek tedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.